Back to the article Ako na novú maľovku s lištovaním 51 / 51

23. ZVESENIEZvesíme všetky dvere, uvoľníme priestor v bezprostrednej blízkosti dverných otvorov. Ak to situácia vyžaduje, zakryjeme podlahu. foto: Milan Gigel