Back to the article Ako na novú maľovku s lištovaním 44 / 51

16. VYPÍLENIELupienkovou pílkou režeme lištu po kontúre. Snažíme sa ju nakloniť smerom k lište tak, aby sme na rube líniu troška podrezávali. foto: Milan Gigel