Back to the article Ako na novú maľovku s lištovaním 1 / 51

11. VYMERANIELaserom si vyznačíme línie približne 25 cm pod nerovným stropom. Značky si prenášame po celom obvode, aby sme zistili, či sa stretnú. foto: Milan Gigel