Back to the article Ako na novú maľovku s lištovaním 29 / 51

1. LATKYZ bezchybného reziva si napílime a nahobľujeme latky s prierezom 12 × 50 mm. Mali by byť bez voľných hrčí a strmého odklonu vlákien. foto: Milan Gigel