Back to the article Ako na novú maľovku s lištovaním 1 / 51

44. RYSKYPapierovou šablónou si kreslíme rysky vo vzdialenosti 7 cm pod spodnou líniou lišty. Je to pruh ohnutého výkresu s potrebnou šírkou. foto: Milan Gigel