Back to the article Ako na novú maľovku s lištovaním 17 / 51

40. PENETROVANIEPenetráciu nanášame valčekom vždy v jednom priechode tak, aby sme ju nadpájali systémom mokré do mokrého. Môžeme zasiahnuť aj lišty. foto: Milan Gigel