Back to the article Ako na novú maľovku s lištovaním 1 / 51

39. RIEDENIEPenetráciu si nariedime do maliarskej vaničky podľa pokynov výrobcu. Dôležité je dodržať pomer predpísaný pre konkrétny podklad. foto: Milan Gigel