Back to the article Ako na novú maľovku s lištovaním 1 / 51

30. PÁSKOVANIEMaliarskymi páskami vymedzíme plochu na susediacom ostení a stene. Vytvoríme tak ostrú kontúru, ktorá oddelí zárubňu od muriva. foto: Milan Gigel