Back to the article Ako na novú maľovku s lištovaním 1 / 51

25. ZÁVESYZávesy čistíme acetónom, aby sme z nich odstránili aj staré zaschnuté mazivo. Ak je to nutné, časti zatečené starou farbou prebrúsime. foto: Milan Gigel