Späť na článok Vyrobte si šrotovník na obilie 1 / 14

Stolík na šrotovník 1. železná platňa 2. nohy z rúrok ∅ 32 mm 3. rozpery z tyče ∅ 10 mm 4. násypka z plechu hrubého 1,5 mm 5. šrotovník z plechu hrubého 2 mm 6. posúvač Vladimír Churý, Očová Foto a kresby: autor