Back to the article Výroba malého záhradného čerpadla 16 / 16

2. PRÍVODNÁ HADICA Je z mäkkého PVC, má priemer 50 mm a na dosiahnutie výškového rozdielu 50 cm má v našom prípade dĺžku 10 m. foto: Jozef Zahradník