Back to the article Výroba malého záhradného čerpadla 11 / 16

7. OTVORENIE KLAPKY Súčasne sa zdvihne vahadlo so závažím. Keďže voda teraz neprúdi cez koženú klapku, vahadlo sa tiažou závažia pretlačí na uzavretú klapku a otvorí ju. foto: Jozef Zahradník