Back to the article Výroba malého záhradného čerpadla 5 / 16

13. KASKÁDA Okraje nádob sú takmer v jednej úrovni, len vaňa je o niečo nižšie, aby prebytočná voda pretekala prepadovou hadicou a zásobila jazierko pre husi. foto: Jozef Zahradník