Back to the article Pomôcka na brúsenie korčúľ 1 / 8

7. ŽLIABOKSprávne nabrúsená korčuľa má mať v strede noža žliabok hlboký 0,3 až 0,5 mm. Foto: Jaroslav Lysák