Back to the article Pomôcka na brúsenie korčúľ 4 / 8

3. DORAZPosúvame ho k brúsnemu kameňu tak, aby sa nôž korčule mohol opierať o doraz a zároveň aby bol nôž nad stredom brúsneho kotúča. Foto: Jaroslav Lysák