Back to the article Pomôcka na brúsenie korčúľ 1 / 8

2. ÚPRAVA KOTÚČAPomocou brúsneho kameňa upravíme kotúč tak, aby zakrivenie bolo vhodné na žliabok v korčuli.