Back to the article Pomôcka na brúsenie korčúľ 1 / 8

1. TIAHLOSkrutkou s ryhovanou hlavou si výškovo aj uhlovo nastavíme tiahlo. Zasunieme doň doraz. Foto: Jaroslav Lysák