Back to the article Ľahké i razantné kladivo vhodné do dielne 1 / 17

13. ZAKLINOVANIEDo zárezu vtlčieme klinok z tvrdého dreva. Keď lepidlo zaschne, čelo zapílime a dôkladne zahladíme hoblíkom alebo brúsnym papierom. foto: Milan Gigel