Back to the article Ľahké i razantné kladivo vhodné do dielne 1 / 17

5.ZAPUZDRENIEHlavy kladív dôkladne zlepíme a stužíme zvierkami. Pri zostavovaní sa snažíme lícovať bočné strany s čo najväčšou presnosťou. foto: Milan Gigel