Back to the article Elektrický pohon mlynčeka na hrozno 1 / 7

4. Spojka Ako spojka nám budú slúžiť 2 do seba vložené rúrky, jedna má vnútorný priemer 20 mm (rovnaký ako os kultivárora), druhá polovičnej dĺžky má vnútorný priemer 15 mm (rovnaký ako os mlynčeka). Rúrky vzájomne fixujeme zvarom. Na druhú, teraz nevyužitú stranu osi vertikulátora tiež nasadíme kúsok rúrky, aby nám nevypadol protiprachový kryt ložiska prevodovky.