Back to the article Elektrický pohon mlynčeka na hrozno 1 / 7

3. Výroba konštrukcie na motor Konštrukcia má pri tomto type vertikulátora dĺžku 70 cm. Najlepšie je 2 Jäklove profily 20 × 20 mm vložiť do takýchto profilov s rozmermi 30 × 30 mm navarených na mlynčeku a podľa tohto rozpätia ďalej zvárať konštrukciu. Najväčší problém je vycentrovať os vertikulátora s osou mlynčeka, preto je dobré hornú časť pásoviny a Jäklovho profilu zvariť samostatne a potom dopasovať výšku a bočný posun priamo na mlynčeku. Na pásovine sú navarené skrutky M8, ktoré budú slúžiť na fixovanie vertikulátora. V tomto kroku pozor na smer budúceho otáčania motora.