Back to the article Ako vyrobiť násadu na kladivo 5 / 11

4. VYPÍLENIENačrtnutý tvar si vypílime pásovou alebo priamočiarou pílou. Viac nás zaujíma priamosť rúčky samotnej ako jej symetrie a dokonalosť. Foto: Milan Gigel