Back to the article Ako vyrobiť násadu na kladivo 1 / 11

3. NÁČRTCeruzou si na dosku načrtneme kontúry rúčky. Detaily si nevyžadujú prílišnú precíznosť, ide len o hrubý obrys na vypílenie. Foto: Milan Gigel