Back to the article Ako vyrobiť násadu na kladivo 1 / 11

1. UVOĽNENIEZ kladiva uvoľníme pôvodnú násadu. Zvyčajne pomôže odpíliť ju tesne pri hlave a vytĺcť ju opačným smerom, ako bola založená. Foto: Milan Gigel