Back to the article Ako si vyrobiť lacné sánky 1 / 12

9. VYSTUŽENIESpevňovacie latky (rozmer 20 × 40 × 360 mm) priskrutkujeme na sanice vpredu i zozadu do výčnelkov. Foto: Marian Drobnica