Back to the article Ako na údržbu kosačky bez servisnej dielne 1 / 12

KONTROLA CHLADENIA Pri často používaných motoroch sa zameriame aj na čistotu chladenia. Nečistoty odstránime handričkou alebo malým štetcom. Foto Jaromír Malich