Back to the article Ako na údržbu kosačky bez servisnej dielne 1 / 12

VYPUSTENIE OLEJA Do pripravenej nádoby vypustíme starý olej. Na vypúšťanie a nalievanie oleja používame otvor v spodnej časti skrine motora. Foto Jaromír Malich