Back to the article Zo starej komody nová kartotéka
Zdroj: Kamila Gemerská

Natieranie. Komodu nakoniec Kamila natrela kriedovou farbou, prebrúsila a zavoskovala.