Back to the article Zo starej komody nová kartotéka
Zdroj: Kamila Gemerská

Zaťaženie a schnutie. Zlepené časti dôkladne zaťažila a nechala do druhého dňa riadne schnúť. Na fotografii vedľa je výborne vidieť spôsob nalepenia s odstupom, ktorý imituje dvojzásuvku.