Back to the article Vyrobte si nástennú lekárničku z dreva 1 / 15

5. REZObe bočnice zlepíme maliarskou páskou a vypílime do navrhnutého tvaru. Ak použijeme priamočiaru pílu, postupujeme v oblúku pomaly. Foto: Milan Gigel