Back to the article Vyrobte si nástennú lekárničku z dreva 1 / 15

4. BOČNICEKrividlami navrhneme zaoblenia bočníc. Nadsadíme ich o 5 mm nad zadný panel a pomocnou líniou vo výške vrchnej police zrovnáme. Foto: Milan Gigel