Back to the article Vyrábame barovú stoličku 6 / 15

6. ROZMERANIENohy zoskupíme do zostavy a nakreslíme si rysky na umiestnenie otvorov. Pozorne sledujeme správne otočenie nôh a protiľahlosť rysiek. foto: Marcela Gigelová