Back to the article Vyrábame barovú stoličku 5 / 15

5. KRÁTENIERežeme pri 7-stupňovom nastavení uhlového dorazu a so 7-stupňovým náklonom kotúča – nohy musia mať rovnakú dĺžku. Rezy smerujú rovnobežne. foto: Marcela Gigelová