Back to the article Stojan na časopisy z dreva a medených kolien 1 / 10

4. SPOJNÍKYSpojíme si dve medené kolená s 15 cm tyčou. Postup zopakujeme. Konce medených kolien musia byť v jednej rovine, preto ich zrovnáme s doskou stola. foto: Zuzana Kovácsová