Back to the article Spoľahlivá polička na kvety za dve eurá 1 / 12

6. SKRÁTENIEZakreslený uhol si prenesieme do pokosovej píly a policu v nej skrátime. Odchýlka menšia ako 2 mm sa vo finálnom stave úplne stratí. foto: Milan Gigel