Back to the article Robustný stôl na všedný deň 24 / 28

23. VÝSUVYZásuvku osadíme na plnovýsuvy v dĺžke 400 mm. Keďže bude umiestnená pod hranou pracovnej dosky, úplné vysunutie je kľúčové. foto: Milan Gigel