Back to the article Robustný stôl na všedný deň 1 / 28

19. PODPERYK nohám podľa pomocnej latky lepidlom upevníme podpery strednej police. Aby polička dosadla, dôležitá je ich rovnobežnosť. foto: Milan Gigel