Back to the article Robustný stôl na všedný deň 1 / 28

14. NOHYVodorovné drážky vyfrézujeme aj na nohách. Dbáme pri tom na presné dodržanie zostupov, aby sa zásuvka medzi priečnikmi mohla pohybovať. foto: Milan Gigel