Back to the article Robustný stôl na všedný deň 1 / 28

13. FRÉZOVANIEVyfrézujeme drážky na upevnenie priečnikov lemujúcich zásuvku. Dbáme na dôsledné zarovnanie na stred, aby sme nezasiahli čelá. foto: Milan Gigel