Back to the article Robustný stôl na všedný deň 13 / 28

12. PRISPÔSOBENIEHranaté čapy zaoblíme a prispôsobíme dlabom. Upravíme ich tak, aby boli priečniky po osadení v rovnakých výškach v zákryte. foto: Milan Gigel