Back to the article Robustný stôl na všedný deň 1 / 28

6. PRIEČNIKYNapílime a nahobľujeme si dosky určené na výrobu priečnikov. Drobné kazy, ktoré možno ukryť pod povrchovú úpravu, sú prípustné. foto: Milan Gigel