Back to the article Robustný stôl na všedný deň 1 / 28

4. PANELDisperzným lepidlom triedy D3 zlepíme panel pracovnej dosky. Pozorne pootáčame lepené časti tak, aby sa kvalitnejšie strany zišli na líci. foto: Milan Gigel