Back to the article Robustný stôl na všedný deň 3 / 28

2. NOHYZ pripravených lamiel zlepíme štvoricu hranolov, ktoré poslúžia ako nohy stola. Lepidlo nanášame celoplošne a rovnomerne nohy zazvierkujeme.