Back to the article Retro polička na mydlovničku 7 / 19

7. HRANYPresahy odpílime a všetky hrany príjemne zaoblíme. Namiesto brúsky môže poslúžiť aj jednoručná fréza s dutým rádiusom s malým priemerom. foto: Milan Gigel