Back to the article Príborník so zásuvkou z preglejky 11 / 19

11. ZOSTAVENIEVypílené čelo zaoblíme rádiusovou frézkou a upevníme k triediču. Lepíme a klincujeme ho nielen k podložke, ale aj k priečkam. Foto: Milan Gigel