Back to the article Príborník so zásuvkou z preglejky 1 / 19

10. RYSOVANIE IINa čelo načrtneme oblúkové vybratie. Najjednoduchšie je obkresliť plechovku z farby alebo lepiacu pásku s vhodným priemerom. Foto: Milan Gigel