Back to the article Príborník so zásuvkou z preglejky 1 / 19

6. BRÚSENIEKrivky všetkých dielcov zjednotíme brúsnym kotúčikom. Spoločným opracovaním dosiahneme jednotný formát a tvarovanie. Foto: Milan Gigel