Back to the article Príborník so zásuvkou z preglejky 1 / 19

3. REZANIEPriamočiarou alebo pásovou pílou vyrežeme bočnice. Snažíme sa prechádzať stredom predkreslených línií – zabezpečíme tak súmernosť. Foto: Milan Gigel