Back to the article Príborník so zásuvkou z preglejky 1 / 19

2. RYSOVANIE IS ohľadom na úsporu materiálu navrhneme bočnice a predely tak, aby do seba zapadali svojimi líniami. Šírka rezu je pri úbytku materiálu zanedbateľná. Foto: Milan Gigel