Back to the article Nenáročná príručná knižnica svojpomocne 1 / 29

22. Brúsenie Po vytvrdnutí lepidla police vybrúsime a vyhladíme. Odstránime všetky zvyšky lepidla a pomocou vody skontrolujeme, či sa niekde nevsalo do pórovitého masívu. Foto: Milan Gigel